زنجیره تامین صنایع غذایی


1399/01/15

زنجیره تامین صنایع غذایی

با ورود به این صنعت توانستیم تا جای زیادی از مشکلات تولید این صنعت را مرتفع سازیم

با تکیه بر توانایی های کارشناسان تولید و طراحی نرم افزار در شرکت و حضور در کارخانجات مواد غذایی در و ارائه راه حل های جدید تولید طبق استاندارد های بین الملی تا حدود زیادی از قیمت تمام شده محصولات کارخانجات صنایع غذایی را بکاهیم.


برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر