نرم افزار های مکانیزه اموال گردانی مبتنی بر بارکد و آر اف آی دی(RFID)


1397/03/15

نرم افزار های مکانیزه اموال گردانی مبتنی بر بارکد و آر اف آی دی(RFID)

دغدغه اکثر شرکت های بزرگ عدم وجود یک ساز و کار جامع جمع آوری و شماره گذاری اموال و دارایی ثابت می باشد.


نیرو های متخصص سایان ارقام با شناسایی حوزه ها و هدف های این سازمان ها اقدام به تشکیل تیم های تخصصی اموال کرده اند که وظیفه پلاک کوبی و جمع آوری اطلاعات اموال را دارند و همچنین تیمی موازی این اطلاعات جمع آوری شده را در قالب نرم افزار حسابداری یا اموال دارایی ثابت مستقر در آن مجموعه را آماده می کند و گزارشات مغایرت ها را به مدیران مالی سیستم ارائه می دهد در نهایت امر سازمان ها اطلاعات اموال خود را بصورت کامل در سیستم مالی خود ثبت شده می یابند و امکان ثبت استهلاک برای اموال خود را خواهند داشت.

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر