کاربرد فناوری RFID در صنعت دامپروری


1397/04/17

کاربرد فناوری RFID در صنعت دامپروری

به جرات یکی از مهمترین دلایل استفاده از تکنولوژی RFID در شناسایی حیوانات را می‌توان شیوع سریع بیماری های دامی معرفی نمود. بیماری هایی چون جنون گاوی ، تب برفکی و...که در سال های اخیر نگرانی های فراوانی برای دامپروران و مصرف کنندگان این نوع گوشت ها ایجاد کرده است.
در کنار کنترل بیماری ها ، شناسایی و ردیابی حیوانات می تواند مزایای دیگری داشته باشد که در مجموع باعث افزایش درصد بهره وری و کاهش هزینه ها گردد . در یک مزرعۀ پرورش گاو شیری هدف رساندن گاوهای شیری به دورۀ اوج شیردهی و سپس حفظ و تداوم شیردهی است. افزایش تولید شیر در یک گاو قطعاً تحت تأثیر یک عامل (مثلاً تغذیه و خوراک) نیست و عوامل مهم دیگری همچون ژنتیک، شجرۀ پدر و مادر، بهداشت، جایگاه، آسایش دام و رفتار مناسب نیروی انسانی در این مهم نقش دارند.
برای اجرای این امر برای هر دام تگی در نظر گرفته می‌شود که به گوش دام الصاق می‌شود. در هر تگ کدی ذخیره می‌شود که برای هر دام یکتاست.
 
 

در نرم‌افزار مدیریت اطلاعات، این کد مشخص کننده اطلاعات دام خواهد بود به این معنی که در پایگاه‌ دادۀ نرم‌افزار، به ازای کد دام، اطلاعاتی نظیر نژاد دام، تاریخ تولد دام، نوع دام، داروهای مصرف شدۀ دام، اطلاعات واکسیناسیون دام، مجوز واردات، مشخصات وارد کنندۀ دام، مشخصات قرنطینه، کد وسیله حمل کننده دام و ذخیره می‌شود.
 
مجموعه ای از تگ خوان‌های قابل‌حمل و ثابت، کد تگ را خوانده و اطلاعات مربوط به آن را نمایش می‌دهند. این اطلاعات به کمک نرم‌افزار، در پایگاه‌ دادۀه مرکزی به روز رسانی می‌شونداطلاعات دریافت شده علاوه بر کاربردی که در شناسایی دام و کنترل بیماریهای دام دارند، در مدیریت اطلاعات دامهای موجود نیز به کار می‌روند.
با کمک این فن‌آوری دامدار می‌تواند پی ببرد که هر کدام از گاوهای او چه میزان و چگونه علوفه خورده است. تغییرات در الگوهای تغذیه نشان دهنده این هستند که گاو مشکلی در بدن خود دارد که نمی‌تواند به طور نرمال تغذیه کند.
تصویر زیر: شناسایی محل هر گاو در چراگاه با ارتباط بین سنسور RFID با سیستم کنترل مرکزی و ارتباط آن با GPS و شناسایی موقعیت هر دام به همراه مشخصات دقیق همان دام:

 
همچنین امروزه دامداران می‌توانند با کمک گام شمارهایی که روی قوزک پای گاوها نصب می‌شوند پی ببرند که آنها چه مدت زمانی را در حالت توقف و چه مدتی در حال راه رفتن هستند. این امر روشن می‌کند که آیا حیوان سالم است یا بیمار.
با شناسایی و تشخیص بیماری‌های دهانی یا بیماری جنون گاوی، تب برفکی و می‌توان میزان تلفات را به حداقل رساند.