نرم افزار نساجی، رنگرزی، چاپ،تکمیل و فرایند تولید


1399/12/09

نرم افزار نساجی، رنگرزی، چاپ،تکمیل و فرایند تولید

نرم افزار رنگرزی وتکمیل پارچه 

این نرم افزار کامل ترین نرم افزار این صنعت می باشد که قابلیت لینک با نرم افزار های حسابداری را داشته و هزینه تمام شده تولید را محاسبه می کند.

اولین و متفاوت ترین نرم افزار رنگرزی وتکمیل پارچه در ایران که همه نیازمندی های موجود در این صنعت را دارا می باشد.


 دارای بهترین رزومه در بزرگترین کارخانه های صنعت چاپ ، رنگرزی و تکمیل پارچه در ایرانسیستم ها و زیر سیستم های تشکیل دهنده نرم افزار


  •     سیستم مدیریت پایه و اطلاعات اولیه

          زیر سیستم مدیریت پایه و اطلاعات سیستم
          زیر سیستم ثبت کاربران و مدیریت و کنترل سطوح دسترسی در ایستگاه های کاری
          زیر سیستم ثبت اطلاعات اشخاص و شرکت ها
          زیر سیستم ثبت عملیات ناحیه کاری
          زیر سیستم ثبت و مدیریت ایستگاه های کاری
          زیر سیستم ثبت و مدیریت ماشین های نساجی،بافت،رنگرزی و تکمیل
          زیر سیستم ثبت اطلاعات روش ها و عملیات رنگرزی
          زیر سیستم تعریف و ثبت رنگ ها
          زیر سیستم تعریف کالا ها و محصولات

  •    سیستم  ثبت و مدیریت سفارشات مبتنی بر بارکد

           زیر سیستم ثبت سفارشات
           زیر سیستم تایید و کنترل و مدیریت سفارشات


  •  سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید مبتنی بر بارکد

         زیر سیستم ثبت و مدیریت برنامه ریزی تولید
         زیر سیستم ثبت عملیات به تفکیک خط تولید

 

 

  •  سیستم مدیریت آزمایشگاه و BOM

           زیر سیستم ثبت و مدیریت BOM  رنگ

           زیر سیستم ثبت اطلاعات و مدیریت BOM  مواد

           زیر سیستم مدیریت و چاپ کارت کنترل

           زیر سیستم کنترل کیفیت محصول و ثبت اطلاعات آن

 

  •  سیستم هوشمند ردیابی خودکار خط تولید مبتنی بر بارکد

          زیر سیستم مدیریت و کنترل ورود خروج محصول در ایستگاه های کاری

          زیر سیستم ردیابی هوشمند و اعلام مغایرت به تفکیک ایستگاه ها

          زیر سیستم داشبور مدیریتی و مانیتورینگ خط تولید

 

 

 

 

 

  •  سیستم مدیریت انبار های مواد

             زیر سیستم مدیریت ورود خروج انبار مواد خام (پارچه)

             زیر سیستم مدیریت ورود خروج انبار رنگ

             زیر سیستم مدیریت ورود خروج انبار مواد اولیه

             زیر سیستم مدیریت ورود خروج انبار ضایعات

 


 

  •  سیستم مدیریت بسته بندی و ثبت اطلاعات محصول

             زیر سیستم بسته بندی

             زیر سیستم ثبت اطلاعات بسته بندی مبتنی بر بارکد

             زیر سیستم  مدیریت ارسال کالا و ثبت اطلاعات آن مبتنی بر بارکد


  •  سیستم مکانیزه انبار محصول مبتنی بر بارکد

             زیر سیستم محاسبه عملیات فاکتور

             زیر سیستم مدیریت انبار محصول و کنترل ورود و خروج کالا مبتنی بر بارکد