پروژه عملیاتی شده


1397/04/02

پروژه عملیاتی شدهپروژه عملیاتی شده

نام شرکت

سیستم لیبلینگ کمربند ساپکویی

اندیشه ایمنی خودرو کمربند ساپکویی

سیستم لیبلینگ کمربند سازه گستر

اندیشه ایمنی خودرو کمربند سازه گستر

سیستم لیبلینگ قفل X100 سازه گستر

اندیشه ایمنی خودرو قفل X100 سازه گستر

              سیستم ردیابی و لیبلینگ محصول مبتنی بر بارکد برای خط ایربگ سمت راننده و شاگرد برای پراید X100

ایمن سازان خودرو اندیشه ، خط ایربگ سمت راننده و شاگرد برای پراید X100

سیستم جامع تولید

سیستم جامع تولید فولاد یزد

سیستم آزمایشگاه و ردیابی خط تولید

شرکت فولاد یزد

سیستم مدیریت انبارها و کنترل ورود خروج از شرکت مبتنی بر بارکد

شرکت فولاد یزد

سیستم لیبلینگ و چاپ برچسب معرفی کالا و کنترل آمار تولید

شرکت گوهر چاپ کویر یزد

سیستم لیبلینگ و چاپ برچسب معرفی کالا و کنترل آمار تولید و ارسال کالا

شرکت چاپ و تکمیل متین

سیستم زنجیره تامین و مدیریت کامل خط تولید و آزمایشگاه و مدیریت هوشمند ارسال محصول

شرکت نگین چرم بی نظیر ایرانیان

سیستم مدیریت تولید و ردیابی محصول و لیبلینگ کالا

شرکت آذین تنه

سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت مبتنی بر بارکد لینک همکاران سیستم

شرکت کشتی سازی صدرا

سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت مبتنی بر بارکد لینک همکاران سیستم

شرکت نیروگستر

سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت مبتنی بر بارکد لینک همکاران سیستم

شرکت پتروشیمی کاویان

سیستم مدیریت انبار و لیبلینگ محصول مبتنی بر بارکد و رهگیری کالا در کشور

شرکت توزیع داروپخش

سیستم مدیریت تولید و ردیابی وکنترل انبارها مبتنی بر بارکد

شرکت مروارید پوش بهامین

سیستم مدیریت انبار و کنترل ورود و خروج انبار و کنترل تجهیزات نصب شده در پروژه ها

شرکت تولید ملزومات برق


پروژه عملیاتی شده

نام شرکت

نرم افزار مدیریت اموال و دارایی های ثابت

شرکت ایساکو

نرم افزار انبار

شرکت پاناسونیک

نرم افزار انبار وفروش

فروشگاه اکسیر

نرم افزار لیبلبنگ ، ردیابی و انبار

شرکت سازه و سوله ماموت

نرم افزار تولید (BOM)

شرکت روبرته سیرجان

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

شرکت نستله

نرم افزار مدیریت اعضا وفروش

تعاونی مصرف اهواز

نرم افزار لیبلینگ وانبار محصول

شرکت رضا بافت

نرم افزار انبار

شرکت سایپا لجستیک

نرم افزار ثبت سفارش ،لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت شادیلون (۷انبار)

نرم افزار ثبت سفارش ،لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت مشهد نخ (۳انبار)

نرم افزار ثبت سفارش ،لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت نوبافت

نرم افزار لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت همبافت

نرم افزار لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت رضا نخ

نرم افزار انبار مواد اولیه ،تولید ،ردیابی تولید و PM

شرکت نوبافت

نرم افزار رنگرزی و لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت حامد پایدار

نرم افزار لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت صنایع سنگ سعید

نرم افزار رنگرزی و لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت شاد و نمونه

نرم افزار لیبلینگ و تولید وانبار محصول

شرکت صنایع پلی غرب ایرانیان

نرم افزار ثبت تصاویر و لیبلینگ و تولید و انبار


برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر