نرم افزار جامع نساجی سایان


1399/03/03

نرم افزار جامع نساجی سایان

نرم افزار نساجی سایان با تکیه بر کارشناسان توانا و بررسی و تحلیل نیاز های این صنعت نرم افزار جامع نساجی را تولید کرده است که تمامی گروه های نساجی را شامل می شود.

به نوعی می توان نرم افزار نساجی سایان را زنجیره تامین صنعت نامید بطوریکه کلیه فرآیند تحت پوشش قرار می گیرد.

  • ریسندگی و نخ
  • بافت
  • رنگرزی
  • چاپ
  • تکمیل

تصاویری از نرم افزار رنگرزی 


برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر