فرآیند رنگرزی پارچه


1399/02/18

فرآیند رنگرزی پارچه

رنگرزی فرآیند افزودن رنگ به محصولات نساجی مانند الیاف ، نخ و پارچه از طریق یک رنگ (رنگ) است. رنگرزی می تواند در هر مرحله از تولید الیاف نساجی ، نخ ، پارچه یا یک محصول نساجی نهایی شامل پوشاک و پوشاک انجام شود.

رنگرزی به طور معمول در محلول مخصوصی حاوی رنگها و مواد شیمیایی خاص انجام می شود. رنگ ها برای رنگ آمیزی پارچه ها استفاده می شود. رنگها مولکولی هستند که نور را در طول موج خاص جذب و منعکس می کنند تا حس رنگ به چشم انسان بخورد. رنگها به عنوان مولکولهای آلی غیر اشباع رنگی باید میل به الیاف را بطور موثر اعمال کنند. رنگهای موجود در الیاف توسط یک یا چند نیروی بدنی از جمله پیوند هیدروژن ، پرچم وائل ، یا نیروهای یونی و در موارد خاص شیمیایی توسط پیوندهای کووالانسی به فیبر متصل می شوند.

دو نوع عمده رنگ وجود دارد یعنی رنگهای طبیعی و مصنوعی. رنگهایی که از منابع طبیعی مانند گل ، آجیل ، انواع توت ها و سایر انواع سبزیجات و گیاهان و همچنین از منابع حیوانی و معدنی به دست می آیند به عنوان رنگهای طبیعی شناخته می شوند. رنگهای مبتنی بر نوع خاصی از ترکیب شیمیایی به عنوان رنگهای مصنوعی شناخته می شوند. رنگهای مصنوعی در آزمایشگاه ساخته می شوند.

مواد شیمیایی برای ساختن رنگهای مصنوعی سنتز می شوند. رنگ آمیزی می تواند در هر مرحله از روند تولید پارچه انجام شود. بسته به نوع پارچه یا پوشاک تولید شده ، پارچه ممکن است به عنوان الیاف ، نخ ، پارچه ، پوشاک باشد. این روشها شامل رنگرزی مستقیم است. رنگرزی سهام؛ رنگرزی بالا؛ رنگرزی نخ؛ رنگرزی قطعه؛ رنگ آمیزی محلول یا رنگرزی رنگی رنگرزی پوشاک و غیره فرآیند رنگرزی در سه مرحله صورت می گیرد:

  • اتصال ملکول رنگ به سطح فیبر 
  • نفوذ به داخل فضاهای بین مولکولی
  • انتشار از طریق فیبر و جهت گیری (و تثبیت) در امتداد مولکول های زنجیره بلند


عملا عدم وجود ی نرم افزار فرمولاسیون رنگ باعث از هم گسیختگی کارخانه های رنگرزی شود.ما در این نرم افزار با تکیه بر دانسته های روز و مشاوره از کارشناسان قدیمی این صنعت نرم افزاری جهت کنترل تولید رنگرزی تهیه نموده ایم که علاوه بر ثبت فرآیند های رنگرزی تمامی فرمولا های ناشی از تست های تهیه شده در آزمایشگاه را طبق الگوی درختی ذخیره می کند و بعنوان فرمول رنگ و عملیات رنگرزی می تواند به هر سفارش تخصیص یابد.

همچنین این امکان در نرم افزار فراهم شده است که می توان برای هر مشتری بر اساس پارتی های سفارش قبلی و پارچه های خام ارسالی ثبت سفارش نمود و دقیقا نرم افزار کلیه فرآیند های مربوط به سفارش مشتری را به کاربر مشخص میکند و ایستگاه هایی که قرار است طی کند را مشخص میکند.

طیف وسیعی از گزارشات برنامه باعث شده مدیرات کارخانجات تکمیل و رنگرزی مواردی که باعث اتلاف انرژی یا اشتباهات موجود در خط را دنبال نموده و در رفع مشکل سریعا اقدام نمایند.

مدیریت متمرکز انبار های رنگ و انبار پارچه خام و همچنین بسته بندی و انبار محصول مبتنی بر بارکد عملا اشتباه ورود خروج و انبار گردانی را صفر می کند

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر