نرم افزار مدیریت زنجیره تامین صنایع آرایشی و مواد شیمیایی


1399/02/10

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین صنایع آرایشی و مواد شیمیایی

نرم افزار حاظر برای صنایع آرایشی و بهداشتی با تنوع بسیار خاص طراحی شده است که کلیه نیاز مندی ها در نرم افزار دیده شده است.زیر سیستم های مربوط به نرم افزار شامل موارد زیر می باشد : 

 • زیر سیستم انبار مواد اولیه مبتنی بر بارکد : 

در این زیر سیستم که بصورت بچی سریالی مدیریت می شود تمامی ورود خروج مواد اولیه بصورت بارکدی انجام میگردد. از ویژگی های این نوع انبار مواد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 1. ثبت اسناد انبار بصورت سریالی و تعدادی (برای هر کدام از مواد های اولیه برچسب بارکدی برای شناسایی در انبار الصاق میگردد.)
 2. ورود و خروج مواد اولیه بر اساس بچ تولیدی
 3. ورود و خروج مواد اولیه بر اساس تاریخ انقضا
 4. کنترل ورود خروج هوشمند بچ های کالا توسط سیستم
 5. پیشنهاد محل فیزیکی انبار 
 6. کنترل کیفیت انبار مواد (Q.C)
 7. انبار گردانی بچی و سریالی مبتننی بر بارکد
 8. موجودی آنلاین فیزیکی انبار
 9. ....

 • زیر سیستم ثبت سفارشات

این زیر سیستم قابلیت کنترل ثبت سفارشات بر اساس هر کدام از کارشناسان فروش را دارا می باشد.محدود کردن هر کارشناس بر اساس چارت سازمانی تعریف شده در سیستم بر اساس ثبت نوع سفارش بر روی محصولات.امکان رهگیری سفارشات و ثبت تنوع سفارشات در سیستم • زیر سیستم طرح و توسعه (R & D) و آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی
 • در این زیر سیستم بر اساس نوع سفارش ایجاد شده در سیستم واحد آزمایشگاه قابلیت ثبت و ردیابی اطلاعات را دارا می باشد و به هر سفارش درخت محصول مربوطه تخصیص داده می شود.برای هر محصول می توان بینهایت درخت محصول تشکیل داد یا واحد طرح توسعه مزه های جدید را تولید و سوابق آن را نگهداری نماید و در صورت تبدیل به تولید از آن استفاده نماید.

  این زیر سیستم بصورت کارتابلی مدیریت می شود و هر کاربر از این واحد بر اساس دسترسی های محدود ایجاد شده قابلیت ثبت یا رویت اطلاعات را دارد. همچنین این زیر سیستم به نوعی طراحی شده که اطلاعات تقریبی قیمت تمام شده را به مدیر طرح و توسعه سیستم ارائه می دهد که قبل از تولید قیمت تقریبی محصول به واحد فروش اعلام می گردد.


  در صورتی که شرکتی نیاز به تولید یک طرح جدید مواد شیمیایی جدید باشد توسط قسمت سفارشات بصورت پروژه جدید در سیستم ثبت شده و واحد طرح و توسعه اقدام به تولید آن می نماید و در قابل نمونه برای شرکت درخواست کننده ارسال می کند تمامی تعاملات در سیستم ثبت می شود و نحوه ارسال و بازخورد های احتمالی برای بهبود عملکرد در نرم افزار ذخیره میگردد و در تمامی مراحل تولید قابلیت استفاده را دارا می باشد.

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر