کاربرد فناوری RFID در صنعت کشاورزی (گلخانه - مزرعه)


1398/10/30

کاربرد فناوری RFID در صنعت کشاورزی (گلخانه - مزرعه)

برای پیاده سازی این فناوری از Tag های چند منظوره مجهز به سنسور رطوبت، دما، شدت نور، گاز Co2 و با فرکانس پایین LF : 125,134  KHz استفاده می شود.  تگ‌ها در تمام ردیف‌ها و بر روی ساقۀ چند گیاه به صورت نمونه جایگذاری و در سیستمی بسته، همواره اطلاعات را در اختیار Reader و کامپیوتر پردازنده قرار می‌دهند.

کاربر با مشاهده اعلان‌های افزایش یا کاهش مشخصه‌های محیط، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در بعضی از گلخانه‌های صنعتی، دستگاه‌های تولید کننده گاز Co2، فن‌ها و نیز به کامپیوتر متصل و با نرم افزارهای خاصی کنترل بهینه می‌شوند.

 
 
ویژگی های تطبیقی فناوری RFID برای کاربرد در کشاورزی:
1.    قابلیت نصب در محیط های مرطوب همانند گلخانه‌ها و حتی در آب همانند کشت بدون خاک (هیدروپونیک) 
2.   قابلیت نصب بر روی تمام سیستم ها و خواندن کد های ارسالی و ذخیره سازی آنها
3.  قابلیت ارسال پیام های دستوری توسط Reader به Tag و ارسال سیگنال لازم به تجهیزات وابسته برای آماده سازی محیط  , کاهش بازه فرکانسی برای جلوگیری از تاثیرات مخرب بر روی گیاه

شمایی از کاربرد RFID در مزرعه


برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر