برنامه ریزی تولید و کنترل تولید


1397/04/07

برنامه ریزی تولید و کنترل تولید

خط تولید در واحدهای صنعتی تولیدات خود را بر مبنای سفارشات برنامه ریزی و تولید می کنند و همیشه دنبال محاسبات دقیق و سریع جهت هدفمندی تولید جهت رسیدن سرموقع به همه تقاضا ها و سفارشات می باشندpp

اما با توجه به فرآیند تولید در همه کارخانه ها و تنوع کار در خطوط مختلف برنامه ریزی کار سختی به حساب می آید و در مواقعی که تنوع سفارشات و حجم آنها بالاست امکان خطا بیشتر شده و در موقع زیاد باعث ضرر و عدم رضایت مندی مشتریان می گردد.big_precalculations

مدیر برنامه ریزی تولید بر اساس سفارشات روزانه ،دستگاه ها ، کاربران و منابع موجود برای تولید امکان سنجی خود را برای تولید و ارائه برنامه دقیق شروع میکند و این آمارها هرچقدر درست و سریع به دست مدیر برنامه ریزی تولید برسد امکان بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش ضایعات بیشتر خواهد بود.که در نهایت طبق الگو های مطرح شده و داده های جمع آوری شده می توان تقریبا به قیمت تمام شده محصول نزدیک شد.

2zduz8_effective-planning-and-scheduling

امکانات برنامه :

 • ارائه برنامه ریزی دقیق تولید از روی ظرفیت خط تولید ،ماشین ها و منابع
 • ثبت دستور تولید
 • ثبت دستور تولید بر اساس تقویم روز شمار کاری(روز کاری کارخانه)
 • ثبت سند اتومات برای درخت محصول مربوط به سفارش جاری جهت کسر از انبار مواد
 • ثبت سند دستی جهت دستور تولید
 • دستور تولید برای مواد نیمه ساخته
 • ثبت فرمولاسیون تولید
 • فرمولاسیون جایگزین تولید(مواد اولیه و تغییر فرایندها)
 • زمانبندی بر روی ماشین آلات و گزارش بهره وری خط تولید
 • امکان تنظیم دستور تولید مجدد برای فرآیند های تکرای ، لغو شده و یا اشتباهی(مشکل در تولید محصول)
 • امکان طرح ریزی و دسترسی به کنترل کیفیت جهت بررسی تولید در هنگام برنامه ریزی تولید
 • امکان توقف یک سفارش به هردلیل و جایگزین برنامه جدید خط تولید
 • گزارش ظرفیت ایستگاه ها ،ماشین ها به تفکیک کار و ظرفیت تولید
 • گزارش سفارش های بسته نشده و باز در خط تولید
 • گزارش سفارش های آنلاین در خط تولید
 • گزارش مرحله به مرحله سفارشات
 • گزارش علت توقف سارشات
 • گزارش آنلاین سفارشات عقب افتاده
 • گزارش امکان سنجی سفارشات آینده با توجه به حجم خط تولید
 • گزارش جامع خط تولید به تفکیک ایستگاه،ماشین،ظرفیت و کاربران خط تولید
 • ....

شاه کلید کارخانه شما در دست ماست.

تماس بگیرید راه کار های خوبی برای شما داریم.

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر