1397/04/09

نگاهی به سیستم ردیابی و رهگیری داروها در ترکیه (iTS)

سیستم ردیابی و رهگیری داروها، منطبق با سیستم ردیابی و رهگیری به‌خوبی شناخته شده در صنعت دارویی است ...

1397/04/08

نرم افزار زنجیره تامین

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده‌سازی کسب‌وکارالکترونیک در دنیا مطرح است ...

1397/04/08

نرم افزار جامع تولید چرم مصنوعی

اولین و کاملترین نرم افزار جامع کنترل تولید و مدیریت هوشمند انبار ها در صنعت چرم مصنوعی

1397/04/08

نرم افزار جامع سنگ بری مبتنی بر بارکد

سیستم ورود سنگ و مدیرت و ردیابی خط تولید

1397/04/08

نرم افزار جامع فولاد مبتنی بر بارکد

نرم افزار جامع مدیریت انبار ها و کنترل ورود خروج کالا و مدیریت هوشمند آزمایشگاه فولاد با پیشرفت سیستم ها و کنترل ...

1397/04/08

نرم افزار جامع مدیریت انبار محصول مبتنی بر بارکد

انبار داری و مدیریت انبار به شیوه سنتی را فراموش کنید ...

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر