1397/07/22

نرم افزار چاپ لیبل سازه گستر سایپا و ساپکو

لیبل شرکت های خودرویی برای ردیابی برای چیست؟

1397/04/18

کاربرد فناوری RFID در صنعت کشاورزی (گلخانه - مزرعه)

تگ‌ RFID در تمام ردیف‌ها و بر روی ساقۀ چند گیاه به صورت نمونه جایگذاری و در سیستمی بسته، همواره اطلاعات را در اختیار Reader و کامپیوتر پردازنده قرار می‌دهند...

1397/04/17

کاربرد فناوری RFID در صنعت دامپروری

یکی از مهمترین دلایل استفاده از تکنولوژی RFID در شناسایی حیوانات را می‌توان شیوع سریع بیماری های دامی معرفی نمود...

1397/04/09

نرم افزار لوله و اتصالات

از ویژگی های بارز این محصول ثبت و کنترل ضایعات به صورت سیستمی می باشد که امکتن ثبت علت ضایعات وجود دارد وبرای تصمیم گیری جهت کاهش ضایعات  در قالب گزارش ضایعات بسیار کاربردی می باشد.

1397/04/09

نرم افزار مدیریت لیبلینگ تولید و بسته بندی کالا

به روز ترین نرم افزار تولیدی صنعتی

1397/04/09

نرم افزار نساجی، رنگرزی، چاپ،تکمیل و فرایند تولید

اولین و متفاوت ترین نرم افزار رنگرزی وتکمیل پارچه در ایران که همه نیازمندی های موجود در این صنعت را دارا می باشد.

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر