1399/02/18

فرآیند رنگرزی پارچه

رنگرزی فرآیند افزودن رنگ به محصولات نساجی مانند الیاف ، نخ و پارچه از طریق یک رنگ (رنگ) است

1399/02/18

بررسی فرآیند رنگرزی ، چاپ و تکمیل در کارخانه های نساجی

رنگرزی و چاپ دومین مرحله از فرآیند تولید پارچه است که در کارخانه های رنگرزی انجام می شود. چرخش و بافندگی مراحلی است که بر کیفیت پارچه ها تمرکز دارد ؛ در حالی که رنگ آمیزی ، چاپ و اتمام تمرکز روی رنگ و ظاهر پارچه است. این در نهایت منجر به افزایش ارزش محصول می شود

1399/02/11

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین صنایع غذایی

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین اسانس،عطر و طعم و تولید کلیه صنایع غذایی مبتنی بر بارکد و ثبت تمامی وقایع از شروع سفارشات به کارخانه تا ارسال

1399/02/10

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین صنایع آرایشی و مواد شیمیایی

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین تولید لوازم آرایشی بهداشتی و تولید کلیه صنایع شیمیایی مبتنی بر بارکد و ثبت تمامی وقایع از شروع سفارشات به کارخانه تا ارسال

1399/02/01

مدیریت زنجیره تامین در حوزه بهداشت و درمان

مدیریت زنجیره تامین در حوزه بهداشت و درمان بدون تردید قسمت تولید اثربخش ترین مرحله از درمان یک بیمار می باشد که برای دست یابی به این هدف باید تمایم چرخه مواد اولیه، تولید،محصول ،توزیع.... و بیمار باید رهگیری ...

1399/01/27

سیستم جمع داری و اموال گردانی مبتنی بر بارکد

مدیریت اموال و دارایی‌های ثابت مبتنی بر بارکد و RFID عبارت است از سیستم اموالی که فرآیند اموال گردانی آن به صورت غیر دستی و با استفاده از ...

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر